Kerstbingo op 9 december 2023

Kijk voor meer informatie op de Activiteitenkalender en op de Bingo pagina.


Beurs,


De volgende vogelbeurs is op 25 november.

U bent weer harte uitgenodigd om vogelbeurs te komen bezoeken.

Er zullen dan weer voldoende jonge volgens worden aangeboden en is er voor iedereen wat wils.

Zoals gebruikelijk staat de koffier weer voor u klaar.


Voor meer informatie kijkt u dan op onze activiteitenkalender elders op de site.

Overlijden Paul Voorbij


Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van Paul Voorbij.


Paul heeft zeer veel betekend voor de vereniging de Vogelvriend.

Hij heeft jaren samen met Hilde de bingoavonden verzorgd en was ook jaren actief als TT Coordinator.

Paul zal altijd in onze gedachten blijven.


Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en geliefden en wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.


Bijgaand treffen jullie de rouwkaart aan van Paul.