Verenigingsgebouw: Schelpenpad 8, 3225 BZ Hellevoetsluis

Voorzitter:

Anton Sjouw

Mailadres: irenesjouw@hotmail.com
Tel.: 06-22205598

Secretaris:

Irene Sjouw-Pors

Mailadres: irenesjouw@hotmail.com
Tel.: 06-40205303

Penningmeester :

Mario van Koppen – Tel.: 06-22276827

Bestuursleden :

Bert Casteleijn – Tel.: 06-51089125
Ronald van Ellen – Tel.: 06-23720557
Rien Kattestaart – Tel.: 06-53394852
Arwien van der Valk – Tel.: 06-37090348

Afdelingstentoonstelling

Op 17 en 18 november heeft de 63 ste afdelingstentoonstelling plaatsgevonden. Dit was alweer de 16 de keer in ons mooie clubgebouw. De tentoonstelling werd geopend door de voorzitter Anton Sjouw.
Op deze tentoonstelling zijn 335 vogels in de wedstrijdklasse ingezonden door 24 leden.
Het Bondskruis is dit jaar gewonnen door Richard van Rij met een standaard grasparkiet met 94 punten.
Totaal klassement 5 beste vogels is dit jaar gewonnen door Arwien van der Valk met 467 punten.
Het klassement van de 3 beste vogels jeugd is gewonnen door Romy Giese met 454 punten.
Hoogste vogel van de show is dit jaar gewonnen door Arwien van der Valk met een Magelaansijs met 95 punten.
De aangewezen derby is na loting gewonnen door Hans Macphail met een kleurkanarie agaat opaal geel mozaiek.
Verder zijn er nog 2 jubilarissen gehuldigd door Bas van Driel, de secretaris van het district Zuid-Holland.

Jeroen Giese heeft een speld gekregen voor 25 jaar lid en de heer M. Varenhout heeft een speld gekregen voor 60 jaar lid. Het was een geslaagde en prachtige show en we willen graag alle inzenders hartelijk danken voor het tentoonstellen van hun vogels en ook alle sponsoren, adverteerders en medewerkers willen we hartelijk bedanken voor hun inbreng en inzet.

Beurs


Zaterdag 25 november zal de laatste beurs zijn van dit jaar. De eerstvolgende beurs na november zal dan zijn op zaterdag 27 januari.


Contributie


Vergeet niet om uw contributie te betalen in 2024. Hiervoor krijgt u in januari een rekening toegezonden. Uiteraard is het altijd mogelijk om de contributie te betalen op de beurs in januari. Wanneer u geen lid meer wilt zijn, geef dit dan graag voor eind 2023 door aan onze secretaris, zodat wij u op tijd kunnen afmelden bij de NBvV.


Grote Kerstbingo met prachtige prijzen op zaterdag 9 december


9 december wordt er een gezellige Kerstbingo georganiseerd in ons clubgebouw op het Schelpenpad 8 in Hellevoetsluis. Er zijn weer prachtige prijzen gekocht. Deze bingo is voor het hele gezin, dus ook kinderen en niet-leden zijn van harte welkom. Dus neem gezellig uw familie buren en vrienden mee. Er worden 6 rondes gespeeld en een Koningsronde. De 6 rondes kosten € 10,00 en de Koningsronde  € 5,00,dat is dus een hele avond plezier voor maar € 15,00 en kansen op mooie prijzen.


Districttentoonstelling


Op 15 en 16 december zal de Districttentoonstelling plaatsvinden in ons clubgebouw. De opening zal zijn op vrijdag 15 december om 19:30 en op zaterdag zal de zaal open zijn van 10:00 tot 16:00 uur.


Nieuwjaarsreceptie


Wij hopen op zaterdag 6 januari 2024 weer onze Nieuwjaarsreceptie te houden. De deuren gaan open om 15:00 uur en we sluiten dan weer om 17:00 uur.


Verenigingsthermometerstand per 1 januari 2023


Nieuwe volleden: C. Anker, A. de Glopper, H. Grootveld, R. Hak, M. Kattestaart, M. Kromhout, en D. Spierings
Nieuwe jeugdleden: Geen
Nieuwe gastleden: Geen
Nieuwe donateurs: P. van Dorst (was eerst vollid)
Opgezegde volleden: H. Bal, J. de Boeff, P. van Dorst (is donateur geworden) R. van Eijk, A. Hoogvliet,

J. Kalisvaart, L. Kattestaart, W. Langendoen, L. Perdon, J. Spithoven, G. Struijk, M. Tentua-Hengst, W. Tuijtel,

P. v.d. Valk, F. Valkenburg, J. van der Veld, H. Vermeulen, W. Zeeman, F. Zoun

Opgezegd gastleden: K. v.d. Berg, R. de Jong, L. Schipper

Opgezegde donateurs: geen.


Ereleden      Lid van verdienste      Leden       Jeugdleden        Gastleden         Donateurs             Totaal
      2                            1                     72                 5                         8                      10                      95


Ereleden: A.W. Letterie en P. Heijmans Lid van verdienste: A. Sjouw


Activiteiten


Wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken binnen de activiteitencommissie en achter de bar. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mario van Koppen. En ook zijn er altijd vrijwilligers welkom op de maandagmorgen om in ons clubgebouw de boel aan kant te maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bert Casteleijn. Voor een volgende activiteit zoals kaarten en sjoelen, kunt u kijken op onze website:


www.de-vogelvriend-hellevoetsluis.com en dan klikken op de activiteitenkaldender.


Mocht u nog vragen en/of leuke suggesties hebben, kunt u altijd bellen en/of mailen met één van onze bestuursleden.


Wij wensen u en uw familie alvast fijne Feestdagen en een gezond en gelukkig 2024.