Verenigingsgebouw: Schelpenpad 8, 3225 BZ Hellevoetsluis

Voorzitter:

Anton Sjouw

Mailadres: irenesjouw@hotmail.com
Tel.: 06-22205598

Secretaris:

Irene Sjouw-Pors

Mailadres: irenesjouw@hotmail.com
Tel.: 06-40205303

Penningmeester :

Mario van Koppen – Tel.: 06-22276827

Bestuursleden :

Bert Casteleijn – Tel.: 06-51089125
Ronald van Ellen – Tel.: 06-23720557
Rien Kattestaart – Tel.: 06-53394852
Arwien van der Valk – Tel.: 06-37090348

Algemene mededelingen

Donderdag 7 maart is de ledenvergadering gehouden. Wij danken de leden voor hun
aanwezigheid tijdens deze vergadering.
Onder andere zijn de volgende besluiten genomen:
Het inschrijfgeld per vogel voor de TT zal iets verhoogd worden.
De prijzen van de consumpties zullen ook iets verhoogd worden.
Dit om de kosten te dekken omdat we minder inkomsten hebben.
Ideeen zijn welkom hoe we de kosten kunnen verlagen en de inkomsten kunnen verhogen.
Ronald van Ellen en Mario van Koppen waren herkiesbaar en zijn beide herkozen.

Paasbingo zaterdag 16 maart 2024


Aanstaande zaterdag 16 maart hebben we weer de gezellige jaarlijkse Paasbingo.
Zoals al eerder gezegd is deze Paasbingo voor iedereen toegankelijk, dus je hoeft geen lid te
zijn.
Dus neem je buren, familie of vrienden mee en kom gezellig naar de Paasbingo op 16 maart.
Aanvang: 20:00 uur.


Verenigingsthermometerstand per 1 januari 2024


Nieuwe volleden: R. Blokland en K. Rodenrijs
Nieuwe jeugdleden: Geen
Nieuwe gastleden: Geen
Nieuwe donateurs: P. van Dorst, was eerst vollid
Opgezegde volleden: M. Tentua-Hengst
Opgezegd gastleden: Geen
Opgezegde donateurs: geen.


Ereleden      Lid van verdienste      Leden       Jeugdleden        Gastleden         Donateurs             Totaal
      2                            1                     69                 5                        10                      8                     95


Ereleden: A.W. Letterie en P. Heijmans Lid van verdienste: A. Sjouw


In week 46 zal weer de jaarlijkse onderlinge TT plaatsvinden in het clubgebouw van “De
Vogelvriend”.
Mocht u zich willen aanmelden om te helpen tijdens de tentoonstelling, dan zou dat natuurlijk
bijzonder fijn zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met Rien Kattestaart.
Ook kunnen wij altijd nog vrijwilligers gebruiken binnen de activiteitencommissie en achter de
bar. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mario van Koppen. En ook zijn er altijd vrijwilligers
welkom op de maandagmorgen om in ons clubgebouw de boel aan kant te maken. Hiervoor
kunt u contact opnemen met Bert Casteleijn.
Mocht u nog vragen en/of leuke suggesties hebben, kunt u altijd bellen en/of mailen met één van
onze bestuursleden en vergeet niet dat we iedere 4 de zaterdag van de maand een gezellige
beurs hebben in ons clubgebouw.
Rest ons nog iedereen een succesvol kweekseizoen toe te wensen en we zien jullie dan
natuurlijk heel graag tijdens de Jong Vogeldag op zaterdag 7 september!!


Activiteiten


Wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken binnen de activiteitencommissie en achter de bar. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mario van Koppen. En ook zijn er altijd vrijwilligers welkom op de maandagmorgen om in ons clubgebouw de boel aan kant te maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bert Casteleijn. Voor een volgende activiteit zoals kaarten en sjoelen, kunt u kijken op onze website:


www.de-vogelvriend-hellevoetsluis.com en dan klikken op de activiteitenkalender.


Mocht u nog vragen en/of leuke suggesties hebben, kunt u altijd bellen en/of mailen met één van onze bestuursleden.