Infobulletin maart 2023

van de Vogelliefhebbersvereniging “De Vogelvriend”

Verenigingsgebouw: Schelpenpad 8, 3225 BZ Hellevoetsluis

Deel deze pagina

Voorzitter:

Anton Sjouw

Mailadres: irenesjouw@hotmail.com
Tel.: 06-22205598

Secretaris:

Irene Sjouw-Pors

Mailadres: irenesjouw@hotmail.com
Tel.: 06-40205303

Penningmeester :

Mario van Koppen – Tel.: 06-22276827

Bestuursleden :

Bert Casteleijn – Tel.: 06-51089125
Ronald van Ellen – Tel.: 06-23720557
Rien Kattestaart – Tel.: 06-53394852
Arwien van der Valk – Tel.: 06-37090348

Algemene mededelingen

Opzeggingen per 1 januari 2023
H. Bal, L. Kattestaart, L. Perdon, J. Spithoven, G. Struijk, W. Tuijtel, F. Valkenburg, H.
Vermeulen, W. Zeeman, W. Zeeman en K. v.d. Berg (gastlid).

Nieuwe leden per 1 januari 2023
C. Anker, R. Hak en M. Kromhout
Het bestuur bedankt Paul Voorbij en Hilde Bezemer voor hun jarenlange inzet bij “De
Vogelvriend”.

Ledenvergadering 9 maart 2023

Tijdens de ledenvergadering van 9 maart zijn de volgende besluiten genomen:


1. Rien Kattestaart heeft de functie van TT-Coördinator op zich genomen en is toegetreden tot        het bestuur. Geen van leden had hier bezwaar tegen.


2. Bert Casteleijn en Irene Sjouw waren herkiesbaar en hebben aangegeven beschikbaar te          blijven en geen van de leden had hier bezwaar tegen.


3. De Districttentoonstelling zal dit keer gehouden worden bij “De Vogelvriend” in Hellevoetsluis.
    Deze TT zal plaatsvinden in week 50. Onze eigen tentoonstelling zal in week 46 gehouden
    worden. Er is besloten om 2 aparte tentoonstellingen te houden omdat onze eigen onderlinge
    tentoonstelling anders in het niet zou vallen.

    Mocht u zich willen aanmelden om te helpen tijdens de tentoonstellingen, dan zou dat                natuurlijk bijzonder fijn zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met Rien Kattestaart.
    Ook kunnen wij altijd nog vrijwilligers gebruiken binnen de activiteitencommissie en achter de
    bar. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mario van Koppen. En ook zijn er altijd vrijwilligers
    welkom op de maandagmorgen om in ons clubgebouw de boel aan kant te maken. Hiervoor
    kunt u contact opnemen met Bert Casteleijn.

Paasbingo zaterdag 18 maart 2023

De Paasbingo van zaterdag 18 maart 2023 was een succes en het was een gezellige avond met leuke prijzen, maar het kan natuurlijk altijd drukker.
Voor een volgende bingo en/of activiteit kunt u kijken op onze website:
www.de-vogelvriend-hellevoetsluis.com.
Ga naar verenigingsavonden en dan naar de activiteitenkalender.


Mocht u nog vragen en/of leuke suggesties hebben, kunt u altijd bellen en/of mailen met één van onze bestuursleden en vergeet niet dat we iedere 4 de zaterdag van de maand een gezellige beurs hebben in ons clubgebouw.

Verenigingsthermometerstand per 2023

Ereleden: A.W. Letterie en P. Heijmans Lid van verdienste: A. Sjouw

Kijk ook vooral op onze website www.de-vogelvriend-hellevoetsluis.com:
ga naar verenigingsavonden en dan naar activiteitenkalender.
Mochten er nog vragen/suggesties zijn horen wij dit graag.